Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Barnmorskeprogrammet (Högskolan Dalarna)

Termin VT2018 VT2018 VT2018 HT2017 VT2017 VT2017 VT2016 VT2016 VT2015 VT2015 VT2014 VT2014 VT2013 VT2013 VT2012 VT2012
Anm.kod HDA-V2W3F HDA-V2W3G HDA-V2WEE HDA-H2VJ2 HDA-V2U9G HDA-V2U9H HDA-V2R7X HDA-V2R7Y HDA-V2NZ4 HDA-V2NZ5 HDA-V2M33 HDA-V2M34 HDA-V2JNV HDA-V2JNW HDA-V2GD2 HDA-V2GD3
APA - - 188 186 180 188 180 195 180 188 195 195 195 213 180 210
ÖS X - X X X X X X X X X X X X X X
DA * X * * 999 999 999 - 999 999 999 X 999 X X 999
SA - - - - - - - - - X - - - - - -
ÖS X X X X X X X X X X X X - X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.