Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Behörighetsgivande kurs i dataanalys och statistik för masterprogram i Business Intelligence (Högskolan Dalarna)

Termin VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod HDA-V2ZNC HDA-H2XKG HDA-V2VYR HDA-H2UZC HDA-V2TX3 HDA-H2T6V HDA-V2S4Y HDA-H2Q2Q HDA-V2NX8 HDA-H2MHM HDA-V2LLB HDA-H2JXQ HDA-H2HKR HDA-V2G9T
APG * * * * 72 110 95 X 8 2 X X 78 66
ÖS X X X - X X X X X X X X X X
BF X X X X X X X - X X X X X X
BI X X X X X X X 10.50 X X 13.50 10.50 X X
BII X X X X X X X 18.92 X X 9.94 13.35 X X
HP X X X X X X X 0.65 X X 0.70 - X X
PG X * X X X X X X X X X X X X
SA * 969 * 997 988 932 964 997 978 918 937 944 972 955
ÖS X X X X X X X 999 999 999 999 999 X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.