Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Det nutida Brasilien: Litteratur och samhälle (Högskolan Dalarna)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012
Anm.kod HDA-H337Z HDA-V2ZDY HDA-H2XST HDA-V2W9E HDA-H2VBP HDA-V2UDY HDA-H2SDW HDA-V2RHM HDA-H2Q4L HDA-V2P6K HDA-H2MXF HDA-V2LV5 HDA-H2KHP HDA-V2J86 HDA-H2HG9
APG X * * * * 135 62 15 30 45 30 62 165 60 15
ÖS - X X X X X X X X X X X X X X
BI * X X X X X X X X X X X X X X
BII * X X X X X X X X X X X X X X
HP - X X X X X X X X X X X X X X
SA * * - * * 984 - 972 X 972 957 989 955 964 -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.