Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Förskollärarprogrammet (Högskolan Dalarna)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 HT2014 HT2013 HT2012
Anm.kod HDA-H2ZXW HDA-V2Z3V HDA-H2XDC HDA-V2W8A HDA-H2V6J HDA-V2U2A HDA-H2SMG HDA-V2RR5 HDA-H2Q85 HDA-H2MSR HDA-H2KST HDA-H2HYC
ÖS X * X X X X X X X X X X
BF * * * * * 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 -
BI * * * * * 11.09 12.85 12.10 14.29 15.04 17.40 13.50
BIEX X X X X X 9.48 12.69 12.08 14.97 15.97 X X
BII * * * * 12.66 9.71 14.59 14.36 14.50 15.50 16.16 12.57
DA X X X * X 999 X X X X X X
HP * * * * * 0.05 0.25 0.05 0.40 0.55 0.40 0.30
SA * * * * - 984 - - - - X -
ÖS X X X X X - - - - - - X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.