Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Filosofi: Filosofins historia (Högskolan Dalarna)

Termin HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014
Anm.kod HDA-H2ZXR HDA-H2ZXS HDA-H2XES HDA-H2XET HDA-H2VB2 HDA-H2VB5 HDA-H2STF HDA-H2STM HDA-H2QRG HDA-H2QRH HDA-H2MZX HDA-H2MZY
ÖS - * - * X - X X X X X X
BF X * X * X - X - - X X -
BI - * * * * 18.96 10.59 15.80 15.10 16.60 10.78 13.10
BIEX X X X X X X - - - - - -
BII X * - * * 19.45 9.92 19.67 17.17 - 13.00 16.72
HP X * * * - 1.20 - 0.50 0.40 - 0.60 0.30
SA X * * * * - - - - 935 - 966
ÖS X X X X X X X - - 999 X 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.