Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Italienska: Nybörjarkurs I (Högskolan Dalarna)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012
Anm.kod HDA-H32KT HDA-V2ZAZ HDA-H2XNV HDA-H2XNW HDA-V2W66 HDA-H2UP9 HDA-V2TQA HDA-H2SKV HDA-V2R84 HDA-H2QLJ HDA-V2P74 HDA-H2MQN HDA-H2LGJ HDA-H2L9A HDA-V2JTF HDA-H2HYW
ÖS * * * * * * X X X X X X X X X X
BF * * - * * * 2.00 - 2.00 2.00 4.00 - 4.00 - 4.00 4.00
BI * * * * * * 11.69 11.10 10.50 10.30 10.28 10.00 9.36 11.50 17.50 15.90
BIEX X X X X X X 21.35 13.26 11.07 14.43 X 19.38 X X X X
BII * * * * * * 11.35 15.33 15.22 10.98 12.88 11.98 12.17 9.08 18.20 14.65
HP * * * * * * 0.30 0.45 0.20 0.10 0.45 0.30 0.20 0.30 0.60 0.10
SA 966 * 934 930 967 947 979 900 978 914 957 - 942 975 - -
ÖS X X X X X X 999 999 999 999 999 999 999 999 - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.