Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Italienska: Nybörjarkurs II (Högskolan Dalarna)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012
Anm.kod HDA-H32KV HDA-V2YSJ HDA-H2XP4 HDA-V2W67 HDA-H2UPA HDA-V2TQN HDA-H2SKW HDA-V2R86 HDA-H2QLK HDA-V2P79 HDA-H2MQP HDA-V2LGK HDA-H2KJC HDA-V2JTG HDA-H2HYX
ÖS * * * * * X X X X X X X X X X
BF X - X * X X X X X X X 4.00 X X 4.00
BI - * * * * 16.10 17.60 12.91 12.40 15.27 12.16 19.00 17.14 15.30 11.50
BIEX X X X X X X 20.26 X - X X X X X X
BII * * * * * 13.16 11.70 11.68 10.00 10.00 11.96 13.00 13.28 14.11 12.70
HP - * * - * 0.95 1.50 1.10 0.80 0.80 0.90 1.20 0.50 0.50 0.70
SA * * * * * 979 904 967 899 965 914 938 909 941 895
ÖS X X X X X 999 999 999 999 999 999 999 X 999 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.