Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Kinesiska III - Distans (Högskolan Dalarna)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod HDA-H32VH HDA-V2ZBS HDA-H2XUW HDA-V2WM7 HDA-H2VH2 HDA-V2U9X HDA-H2SZ6 HDA-V2RZW HDA-H2QY5 HDA-V2PMM HDA-H2NBM HDA-V2LJH HDA-V2JKT HDA-H2HSH HDA-V2GJF
APG * * * * * 78 23 8 30 30 23 30 30 30 60
ÖS X * X X X X X X X X X X X X X
SA * * * * * 979 960 996 988 975 932 937 941 963 956
ÖS X X X X X X X X - 999 X 999 X X 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.