Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Kinesiska IV - Distans (Högskolan Dalarna)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod HDA-H32VM HDA-V2ZCE HDA-H2XVB HDA-V2WMF HDA-H2VH7 HDA-V2UA4 HDA-H2SZB HDA-V2S29 HDA-H2QCD HDA-V2PMN HDA-H2N5L HDA-V2LJN HDA-V2JL3 HDA-H2HSC HDA-V2GJK
APG * * * * * 30 38 60 60 83 8 60 60 8 60
ÖS * X X X X X X X X X X X X X X
SA * * * * X X 906 979 - 959 - 949 953 X 964
ÖS X X X X X X X - - X 999 X 999 X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.