Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Kinesiska i tal och skrift III (Högskolan Dalarna)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod HDA-H32UV HDA-H32UW HDA-V2ZB6 HDA-V2ZB8 HDA-H2XV2 HDA-H2Y5F HDA-V2WM8 HDA-V2WM9 HDA-H2VH3 HDA-V2U9V HDA-V2UB2 HDA-H2SZ3 HDA-H2SZ4 HDA-V2RZU HDA-V2RZV HDA-H2QC6 HDA-H2QC7 HDA-V2PMK HDA-V2PML HDA-H2N5D HDA-V2LJG HDA-H2KJB HDA-V2JKS HDA-H2HSF HDA-V2GJD
APG * * * * * * - * * 80 53 60 68 84 30 44 165 165 113 30 53 23 90 50 165
SA * * - * * * X * * 979 989 911 911 982 999 X 970 999 994 936 943 972 949 942 975
ÖS X X X X X X X X X X 999 X X X X X X - X X 999 999 999 X 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.