Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Portugisiska II (Högskolan Dalarna)

Termin VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012
Anm.kod HDA-V2ZEQ HDA-H2XT2 HDA-V2W9D HDA-H2VBX HDA-V2TNK HDA-H2SDX HDA-V2RHN HDA-H2Q4R HDA-V2PGX HDA-H2MXH HDA-V2LV6 HDA-H2KHR HDA-V2J88 HDA-H2HYN
APG * * - * 67 165 30 83 1 30 30 45 60 15
ÖS * X X X X X X X X X X X X X
PG X X X X X X X X X X 999 X X X
SA * - * * X - 969 999 X 912 979 908 - 956
ÖS X X X X X X 999 X 999 X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.