Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Ryska II: Grammatik (Högskolan Dalarna)

Termin VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod HDA-V2ZF2 HDA-H2XN7 HDA-V2W8K HDA-H2UZQ HDA-V2TLB HDA-H2SR4 HDA-V2RJF HDA-H2R25 HDA-V2P69 HDA-H2NKD HDA-V2LTX HDA-H2KGB HDA-V2J7M HDA-H2HBP HDA-V2GAN
APG * * * * 30 73 39 30 30 43 41 78 165 45 15
ÖS * X X X X X X X X X X X X X X
PG X X X X X X X X X X X X X 999 X
SA X * * * 982 952 976 978 968 914 976 942 941 982 967
ÖS X X X X X X X X 999 X X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.