Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Ryska för nybörjare I och II (Högskolan Dalarna)

Termin VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 HT2012 VT2012
Anm.kod HDA-V2ZEK HDA-H2XMJ HDA-V2W8B HDA-H2UZH HDA-V2TL4 HDA-H2SQT HDA-V2RJ7 HDA-H2QZW HDA-V2P66 HDA-H2NFC HDA-V2LTP HDA-H2KG2 HDA-V2J7D HDA-H2GZR HDA-H2GZS HDA-V2GAL
ÖS * * * * X X X X X X X X X X X X
BF - - * * 3.00 - 3.00 3.00 3.00 - 4.00 - - X 3.00 X
BI * * * * 9.69 10.50 10.50 10.95 10.84 12.21 12.66 13.75 10.50 16.80 11.01 12.66
BIEX X X X X 12.10 16.90 16.67 12.84 X - X X X X X X
BII * * * * 11.98 11.69 11.27 13.89 13.33 9.19 10.59 12.66 13.77 18.13 14.07 13.77
BIII X X X X X X X X X X X X X X X 430
BIV X X X X X X X X X X X X X X X -
HP * * * * 0.05 0.60 0.10 0.50 0.60 0.30 0.50 0.20 0.90 0.20 0.10 1.00
PG X * - X 999 - X X X - X X X X X X
SA * * * * 981 899 965 897 960 897 973 901 941 911 962 953
ÖS X X X X 999 999 999 999 999 999 999 999 999 X 999 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.