Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Ryska för nybörjare III (Högskolan Dalarna)

Termin VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod HDA-V2ZER HDA-H2XML HDA-V2W8D HDA-H2UZJ HDA-V2TL6 HDA-H2SQK HDA-V2RJ9 HDA-H2R24 HDA-V2P68 HDA-H2NFE HDA-V2LTR HDA-H2KG3 HDA-V2J7E HDA-H2HAQ HDA-V2G9R
APG X X X X X X X X X X 15 X X X X
ÖS * * * * X X X X X X X X X X X
BF X X X X X - 4.00 - X - X X X X X
BI - X - * 22.30 18.38 11.61 14.65 22.50 19.40 X 17.28 X - 13.53
BIEX X X X X X - X - X X X X X X X
BII * * * * 13.60 11.30 12.80 14.81 12.95 13.02 X 11.27 12.88 12.66 10.85
BIII X X X X X X X X X X X X X X 420
HP * * * * 0.65 0.60 0.60 1.10 0.70 1.15 X 1.00 0.20 0.90 0.90
PG X * X X X X X X X X X X X X X
SA * * * * 993 903 995 897 964 908 949 910 - 947 954
ÖS X X X X 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.