Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Sjuksköterskeprogrammet (Högskolan Dalarna)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod HDA-H32L8 HDA-V2YRA HDA-H2XE4 HDA-V2W8H HDA-H2UU2 HDA-V2TS5 HDA-H2SE4 HDA-V2RNE HDA-H2QAK HDA-V2NZ3 HDA-H2N36 HDA-V2LPW HDA-H2KKL HDA-V2J78 HDA-H2HQE HDA-V2GFV
ÖS - * - - - X X X X X X X X X X X
BF 2.00 * * * 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 X
BI 14.16 * 13.18 * 13.50 13.50 15.31 15.00 16.00 15.41 16.50 15.96 17.70 15.90 17.53 15.69
BIEX X X X X X 13.17 14.84 14.01 15.50 14.27 16.55 X X X X X
BII 14.08 * 14.56 12.58 14.87 14.50 15.50 15.58 16.36 15.86 16.32 15.84 16.33 15.53 16.33 16.17
BIII X X X X X X X X X X X X X X X 392
BIV X X X X X X X X X X X X X X X 3.00
DA * * * * * 999 999 X 999 999 - X 999 X 999 X
HP 0.25 * 0.25 * 0.40 0.45 0.60 0.60 0.65 0.65 0.85 0.60 0.70 0.55 0.70 0.40
SA - * - - - X X X X - X X X X X X
ÖS X X X X X X - - - - - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.