Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Apputveckling för Android (Högskolan Kristianstad)

Termin HT2019 HT2018 HT2017 HT2016 HT2015 HT2014 HT2013
Anm.kod HKR-18021 HKR-16423 HKR-15368 HKR-14068 HKR-12949 HKR-11633 HKR-10245
ÖS - - - X X X X
BF 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00
BI 19.89 19.49 18.60 17.60 17.50 18.77 19.10
BIEX X X X 14.94 18.15 18.02 X
BII 19.20 19.49 17.80 17.40 17.17 18.60 19.31
HP 1.35 1.30 1.20 1.15 1.05 1.30 1.30
SA - - - X - - -
ÖS X X X - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.