Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Livsmedelsmikrobiologi, fördjupning (Högskolan Kristianstad)

Termin HT2019 HT2018 HT2017 HT2016 HT2015 HT2013 HT2012
Anm.kod HKR-28000 HKR-26486 HKR-25188 HKR-24084 HKR-22700 HKR-20272 HKR-12147
ÖS - * * X X X X
BF - X X X X X X
BI * * * 15.57 16.20 13.94 13.30
BII * * * 14.07 19.60 14.71 -
HP * * * 0.75 - 0.60 0.90
SA * * * X X 987 921
ÖS X X X X X 999 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.