Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Masterprogram Integrerad hälsovetenskap (Högskolan Kristianstad)

Termin MASTERHT12 MASTERHT13 MASTERHT14 MASTERHT15 MASTERHT16 MASTERHT17 HT2019 VT2019 HT2018 HT2017 HT2016 HT2015 HT2014 HT2013 HT2013 HT2012 HT2012
Anm.kod HKR-11900 HKR-10011 HKR-11279 HKR-12588 HKR-13766 HKR-14941 HKR-17672 HKR-17414 HKR-16370 HKR-15127 HKR-13767 HKR-12589 HKR-11461 HKR-10026 HKR-10027 HKR-11702 HKR-11968
APAV 180 255 150 141 180 180 * * 270 * * 137 180 240 165 113 135 150
SA 931 931 926 939 966 966 * 969 - 990 * X - - - 912 905 907
ÖS X X X X X X X X X X X - X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.