Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Digital grafik (Högskolan Väst)

Termin VT2019 HT2018 VT2018 VT2017 VT2016 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013
Anm.kod HV-12378 HV-12000 HV-12378 HV-18640 HV-17023 HV-15802 HV-17235 HV-19309 HV-16713
ÖS - - - X X X X X X
BF - - 4.00 3.00 - - - - -
BI 20.46 21.00 20.20 20.20 19.80 18.93 20.47 18.92 20.17
BIEX X X X 18.60 20.25 17.50 - X X
BII 20.27 20.70 20.71 19.89 19.45 19.20 21.30 18.64 22.04
HP 1.20 1.20 1.05 1.00 0.95 0.90 1.30 1.00 1.20
HPGR 165.0 165.0 165.0 165.0 165.0 165.0 165.0 165.0 165.0
SA - - - - - - - X -
ÖS X X X X - X X - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.