Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Hälsa, stress och stresshantering I - hälsopsykologi (Högskolan Väst)

Termin VT2019 VT2018 VT2017 VT2016 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod HV-18872 HV-18872 HV-15006 HV-12869 HV-15771 HV-12288 HV-15516 HV-11309 HV-13875 HV-10300
ÖS X - X X X X X X X X
BF 4.00 - 4.00 - - 4.00 - X - X
BI 16.46 17.80 17.81 17.81 17.54 14.90 17.40 15.60 17.67 16.50
BIEX X X 16.98 20.05 - X X X X X
BII 16.66 18.82 19.53 18.62 17.02 16.65 18.48 16.65 18.48 18.91
BIV X X X X X X X X X -
HP * 0.20 0.65 0.65 0.70 0.20 0.25 0.20 0.50 0.10
HPGR 165.0 165.0 165.0 165.0 165.0 165.0 165.0 165.0 165.0 165.0
SA - - - - - - - - - -
ÖS X X - X - X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.