Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Förskollärarutbildning (Högskolan i Borås)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 VT2014 VT2014
Anm.kod HB-92312 HB-92314 HB-91314 HB-91316 HB-82312 HB-82314 HB-81312 HB-81316 HB-72312 HB-72314 HB-62312 HB-62314 HB-52112 HB-52114 HB-42112 HB-42114 HB-41112 HB-41114
ÖS * - * - * - - - - - X X X X X X X X
BF - * - X - * * 4.00 * * 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 -
BI * * * * * * * 14.40 * 11.06 11.40 13.50 13.13 13.95 12.54 14.20 12.30 12.98
BIEX X X X X X X X X X X 10.78 13.61 11.82 12.79 11.82 14.01 X X
BII * * * * * * 14.71 15.41 * 11.80 12.95 13.68 13.49 13.83 13.67 14.23 12.05 14.59
DA * X X X X X X X X * X X X X X X 999 X
HP * * * * * * * * * * 0.15 0.10 0.15 0.25 0.05 0.05 0.05 0.05
SA * * * * * * - - 998 - - - - - - - - -
ÖS X X X X X X X X X X X - - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.