Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Mönsterkonstruktion I (Högskolan i Borås)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 HT2017 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod HB-11192 HB-11191 HB-11182 HB-11172 HB-51152 HB-51151 HB-51142 HB-51141 HB-51132 HB-51131 HB-51122 HB-51121
ALE X - * * 60 60 60 60 60 60 60 60
ÖS * - - X X X X X X X X X
BF - X - - - - - X - X - X
BI * 16.79 17.91 19.64 20.30 20.37 20.31 20.40 20.60 20.39 20.30 20.30
BIEX X X X X 21.63 17.92 - X X X X X
BII * 17.50 18.75 19.10 21.50 20.70 21.56 20.42 21.00 18.60 20.90 20.23
BIII X X X X X X X X X X X -
BIV X X X X X X X X X X X -
HP * * 0.80 0.90 1.10 1.15 1.10 1.00 1.20 1.10 1.10 1.20
SA 958 X - - - X - - - - - -
ÖS X X X X - - - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.