Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för 3D-modellering och animation i Open Source-miljö (Högskolan i Gävle)

Termin HT2019 HT2018 HT2017 HT2016 VT2016 HT2015 HT2014 VT2013 VT2012
Anm.kod HIG-18420 HIG-18407 HIG-18400 HIG-18420 HIG-28429 HIG-18430 HIG-18427 HIG-28400 HIG-28440
ÖS * * 999 X X X X X X
BF * * * 2.00 X X X 3.00 X
BI * * * 10.35 X X X 9.63 11.80
BIEX X X X 10.94 X X X X X
BII * * * 11.70 X X X 10.28 13.04
BIII X X X X X X X X 392
BIV X X X X X X X X 3
HP * * * 0.20 X X X 0.10 0.30
SA * * - 917 938 908 898 954 938
ÖS X X X 999 X X X 999 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.