Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Alkohol och psykoaktiva droger (Högskolan i Gävle)

Termin HT2019 HT2019 HT2019 HT2019 HT2019 HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2018 HT2018 HT2018 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2017 HT2017 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016
Anm.kod HIG-15104 HIG-15105 HIG-15124 HIG-15125 HIG-15126 HIG-15141 HIG-15151 HIG-15103 HIG-15113 HIG-15114 HIG-15120 HIG-15121 HIG-15122 HIG-15181 HIG-15108 HIG-15121 HIG-15161 HIG-15165 HIG-15174 HIG-15178 HIG-15107 HIG-15154
HPAV X * X X X X X X X X X X X * * X X X X X X 158
KP * X * * * * * * * * * * * X * * * * * * 128 135
SA X * X X X X * X X X X X X * X * X X * X X 924


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.