Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Flervariabelanalys (Högskolan i Halmstad)

Termin HT2019 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod HH-13306 HH-13306 HH-H3306 HH-13306 HH-H3306 HH-13110 HH-H3116 HH-13306 HH-H3306 HH-13301 HH-23302 HH-13304 HH-23302 HH-13304 HH-23302
APGR * 208 X * X 105 X 45 X 225 225 101 100 37 217
BF X X X - X X X X X X X X X X X
BI * 14.60 X * X 14.80 X 17.60 X 21.50 19.80 17.40 14.85 21.30 17.98
BIEX X X X X X 17.40 X - X X X X X X X
BII - - X * X - X 11.03 X - - 17.88 17.80 - -
BIII X X X X X X X X X X X X X X -
HP * 0.95 X * X 0.65 X 0.75 X 1.40 1.10 0.70 0.50 0.60 0.20
PG * * - * * X 999 X 999 999 999 999 X 999 X
SA * - - * * 982 954 958 947 - - - X 928 947


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.