Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Sjuksköterskeprogrammet (Högskolan i Halmstad)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 VT2014 HT2013 HT2013 VT2013 VT2013 HT2012 HT2012 VT2012 VT2012
Anm.kod HH-12806 HH-12807 HH-22001 HH-22002 HH-12806 HH-12807 HH-22001 HH-22002 HH-12806 HH-12807 HH-22806 HH-22807 HH-12806 HH-12807 HH-22001 HH-22002 HH-12010 HH-12011 HH-22001 HH-22002 HH-12009 HH-12010 HH-22001 HH-22002 HH-12008 HH-12009 HH-22001 HH-22002 HH-12010 HH-12011 HH-22001 HH-22002
ÖS - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
BF 3.00 3.00 4.00 3.50 3.00 3.50 3.50 3.50 4.00 3.00 4.00 3.50 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 - 4.00 4.00 - - - - 4.00 4.00 4.00 X X
BI 15.99 15.15 14.30 11.82 16.20 15.01 15.15 13.85 16.70 15.75 16.40 15.52 17.20 16.70 16.70 16.19 17.10 16.90 17.00 16.80 17.80 17.20 16.30 16.00 18.30 17.10 16.40 16.20 18.90 17.80 17.02 16.60
BIEX X X X X X X X X X X 15.81 14.48 17.28 16.19 16.09 15.75 17.76 16.88 16.50 16.15 17.31 17.01 X X X X X X X X X X
BII 16.20 15.39 15.45 14.45 16.35 15.96 15.83 15.00 16.91 16.81 16.50 15.94 17.43 16.81 16.97 16.39 17.62 17.19 16.43 16.17 17.54 16.45 16.66 16.00 17.63 16.84 16.50 16.71 17.85 17.70 16.70 16.38
BIII X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 464 452
BIV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 4
DA X * X * * * X * X X X X X X X X 999 X X X X X 999 999 X X X X X 999 X 999
HP 0.55 0.70 0.60 0.35 0.85 0.60 0.65 0.50 0.85 0.70 0.85 0.75 0.95 0.80 0.90 0.85 0.90 0.95 0.80 0.75 0.95 0.85 0.80 0.65 0.95 0.90 0.70 0.70 0.90 0.90 0.80 0.70
PG X X X X * X X X X X X X X X X X - X X 999 X X X X X X X X X X X X
SA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - -
ÖS X X X X X X X X X X X - - - - - - - X - - - - - X X - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.