Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Analys av NGS-data 1 A1N (Högskolan i Skövde)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2016 VT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 HT2014
Anm.kod HS-26112 HS-16043 HS-26100 HS-16025 HS-27373 HS-17385 HS-17386 HS-27184 HS-27381 HS-17370 HS-17371 HS-27379 HS-27380
HPAV * * 285 285 180 167 180 153 180 180 285 234 135
SA - X X X 903 950 955 922 922 997 X 908 907
ÖS X X X X 999 X X X X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.