Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi (Karlstads universitet)

Termin HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013 HT2012 HT2012
Anm.kod KAU-69568 KAU-69569 KAU-69422 KAU-69423 KAU-69257 KAU-69258 KAU-69105 KAU-69106 KAU-68831 KAU-68832 KAU-68553 KAU-68554 KAU-68368 KAU-68418
BF X - X X X X X X X X X X X X
BI * * - * - 19.45 - 16.55 - 12.85 13.10 - 18.40 20.40
BIEX X X X X 15.44 - 15.21 - - - X X X X
BII - * - * 13.60 12.96 12.88 13.14 - 14.82 - 17.10 - -
HP - * * * 0.90 1.25 0.85 1.10 1.15 1.00 - 1.00 1.30 -
SA - * - * 934 929 - 914 906 898 975 - 901 -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.