Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap (Karlstads universitet)

Termin HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013
Anm.kod KAU-69665 KAU-69666 KAU-69442 KAU-69443 KAU-69272 KAU-69273 KAU-69119 KAU-69120 KAU-68848 KAU-68849 KAU-68596 KAU-68597
BF X - X - X X X - X X X X
BI - * * * - 21.22 16.46 15.86 12.90 16.00 14.30 -
BIEX X X X X - - - - - X X X
BII - * - - - 19.35 17.07 18.45 X - X -
HP * * - * 0.85 1.00 - 1.15 - 1.50 - -
SA * 965 X * 953 947 X 960 914 911 - -
ÖS X X X X X 999 X X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.