Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Bildskapande i skola och förskola (Karlstads universitet)

Termin HT2019 HT2018 HT2017 HT2016 HT2015 HT2014 HT2013 HT2012
Anm.kod KAU-33068 KAU-31957 KAU-30015 KAU-27835 KAU-26053 KAU-24272 KAU-22020 KAU-20202
AP * * * 30.0 180.0 30.0 31.5 150.0
AP1 - X - X - - - X
ÖS * X X X X X X X
BF * * * X - 3.00 4.00 -
BI * * * 17.10 11.60 13.63 13.26 9.58
BIEX X X X - - - X X
BII * * - - 12.60 17.74 14.70 12.41
HP * * * 0.05 0.60 1.00 0.30 0.30
SA 967 935 * 926 897 900 941 895
ÖS X X X - - 999 X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.