Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Dans och dansgestaltning I (Karlstads universitet)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2015 HT2014 HT2014 HT2013 HT2012 HT2012
Anm.kod KAU-33023 KAU-33024 KAU-32581 KAU-31789 KAU-31790 KAU-30879 KAU-29335 KAU-30228 KAU-28144 KAU-26058 KAU-24117 KAU-24140 KAU-22194 KAU-20106 KAU-20107
AP * * * * - * * * 45.0 22.5 135.0 7.5 75.0 22.5 225.0
AP1 X * X X X * - X - - X X X X X
ÖS X X X * X X X X X X X X X X X
BF X - X X X X - X - 3.00 X X - 3.00 X
BI - * * * - * * - 13.16 14.30 - 13.10 18.00 19.70 -
BIEX X X X X X X X X 14.35 - - - X X X
BII - - - * X - - X 16.60 - X - 15.72 - -
HP - * * * X * * * 0.40 0.35 X 0.30 0.40 0.10 1.10
SA * * * * * * * X 925 905 919 902 932 896 905


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.