Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Dans och dansgestaltning II (Karlstads universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 VT2017 VT2016 VT2015 VT2014 VT2013 VT2012 VT2012
Anm.kod KAU-33025 KAU-31798 KAU-32245 KAU-29978 KAU-28147 KAU-26701 KAU-24842 KAU-22201 KAU-20108 KAU-18121 KAU-18122
AP - * * * 20.5 15.0 8.0 15.0 30.0 7.5 29.5
AP1 X * X * X 50.0 X X X X X
ÖS X X - * X X X X X X X
BI X X X X X X X X X 13.84 15.82
BII X X X X X X X X X - X
BIII X X X X X X X X X - X
BIV X X X X X X X X X - X
HP X X X X X X X X X 0.90 2.00
SA * * * * 970 944 944 943 965 946 979
ÖS X X X X 999 999 999 999 999 X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.