Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Genusvetenskap I (Karlstads universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod KAU-33365 KAU-33358 KAU-31794 KAU-29175 KAU-29174 KAU-28499 KAU-28498 KAU-26356 KAU-26355 KAU-24422 KAU-24426 KAU-22151 KAU-22150 KAU-19923 KAU-19920 KAU-17014
AP * * * * * 30.0 45.0 67.5 30.0 22.5 45.0 142.5 7.5 60.0 75.0 -
AP1 * * * * * 75.0 90.0 - - 30.0 0.0 - - 120.0 105.0 X
BF - X X - - - - - 4.00 4.00 - 3.00 - - X X
BI * * * * * 15.60 13.80 11.00 13.17 12.30 13.50 13.00 12.90 15.71 16.11 -
BIEX X X X X X - - 10.78 21.04 - 15.32 X X X X X
BII - - * - * - 19.02 - 12.48 14.70 19.50 - - - 17.51 -
DA X X X X * X X X X X X X X X X X
HP * * * * * 0.10 0.25 0.55 0.60 0.45 0.80 0.30 0.55 1.30 - 1.10
SA * * * * - 955 935 939 902 938 897 935 981 970 898 993
ÖS X X X X X X X X X X X 999 X X X 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.