Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Kompletterande pedagogisk utbildning (Karlstads universitet)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 VT2014 HT2013 HT2013 VT2013 VT2013
Anm.kod KAU-69799 KAU-69800 KAU-69797 KAU-69798 KAU-69700 KAU-69796 KAU-69581 KAU-69582 KAU-69579 KAU-69580 KAU-69252 KAU-69253 KAU-69100 KAU-69101 KAU-69074 KAU-69075 KAU-68907 KAU-68983 KAU-68903 KAU-68904 KAU-68901 KAU-68902 KAU-68651 KAU-68652 KAU-68649 KAU-68650 KAU-68354 KAU-68355
DA X X X X X X X X X X 999 999 999 X X X X X X X X X X X X X X X
K1 X X X X X X * * * * 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
K2 X X X X X X * * * * 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
K3 X X X X X X * * * * - 999 999 999 999 - 999 - 999 - - 999 - - - - 999 999
K4 X X X X X X 999 * * * - 999 999 999 - - 999 - 999 - - 999 - - - - X X
K5 X X X X X X - 999 999 999 X X X X X X X X X X X X X X X - X X
KPU1 * * * * - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
KPU2 * * * * * * X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
KPU3 * * * * * * X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
KPU4 999 * * * * * X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
KPU5 X X * - * * X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
KPU6 X X * * 999 999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
KPU7 X X 999 * - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SA X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X - - X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.