Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg (Karlstads universitet)

Termin HT2019 HT2018 HT2017 HT2016 HT2015 HT2014 HT2013 HT2012
Anm.kod KAU-34083 KAU-32086 KAU-30219 KAU-27844 KAU-26385 KAU-23595 KAU-21361 KAU-19392
AP * * * 67.5 52.5 112.5 127.5 15.0
AP1 X X * X X X X X
ÖS * X X X X X X X
BF X - X 4.00 3.00 3.00 - X
BI * * * 11.25 9.69 11.10 10.50 11.80
BIEX X X X 18.77 - X X X
BII * * * 14.71 11.63 13.61 11.86 12.69
HP * * * 0.50 0.10 0.40 0.10 0.70
SA * * * 925 974 912 948 964
ÖS X X X X X - X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.