Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Magisterprogram i projektledning (Karlstads universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod KAU-69656 KAU-69857 KAU-69368 KAU-69407 KAU-69367 KAU-69366 KAU-68987 KAU-68986 KAU-68792 KAU-68791 KAU-68695 KAU-68694 KAU-68269 KAU-68112 KAU-68113
HS * 300.0 157.5 169.5 308.0 165.0 317.5 180.0 314.0 151.5 276.0 60.0 298.6 158.0 288.0
SA 962 - - - - - - - - - - 958 - - -
ÖS X X X X X X X X X X - X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.