Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Innovationer för samhällsutmaningar: Openlab kurspaket (Karolinska institutet)

Termin Termin: VT2021 Termin: HT2020
Anmälningskod Anmälningskod, KI-KP200 Anmälningskod, KI-KP100
Urvalsgrupp: HPAV Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 195
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 953 Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.