Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Adaptiva mjukvarusystem (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 HT2019 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013
Anm.kod LNU-02340 LNU-P3383 LNU-00269 LNU-67032 LNU-68025 LNU-67031 LNU-68036 LNU-68034 LNU-67046 LNU-68066 LNU-60082 LNU-68192
APAV * X * * X - X X 199 X 128 X
PG X * X X * X 999 999 X 999 X 999
SA * X X X X X X X 996 996 X X
ÖS X X X X X 999 X X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.