Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Affärssystem (Linnéuniversitetet)

Termin VT2019 VT2018 VT2017 VT2016 VT2016 VT2015 HT2014 VT2014 VT2014
Anm.kod LNU-01561 LNU-77535 LNU-77563 LNU-69237 LNU-77539 LNU-77552 LNU-68189 LNU-69156 LNU-77549
APAV * * 129 X X 68 X X 87
ÖS * - X X X X X X X
PG X X X 999 999 X 999 999 X
SA * * X X - 985 X X 978
ÖS X X - X X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.