Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Algebraiska strukturer I (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013 HT2013
Anm.kod LNU-02377 LNU-02379 LNU-P3413 LNU-00399 LNU-00400 LNU-P0343 LNU-67137 LNU-67138 LNU-68304 LNU-67116 LNU-67117 LNU-68150 LNU-67123 LNU-67124 LNU-68169 LNU-67156 LNU-67157 LNU-68219 LNU-60087 LNU-60088 LNU-68279
APAV X X X X X X X X X X X X X X X 114 169 X X 135 X
APGR * * X - * X * - X 165 165 X 137 165 X X X X X X X
BF X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X
BI * * X * - X * - X 16.10 12.96 X X 14.77 X X X X X X X
BII - - X X - X - - X - - X X - X X X X X X X
HP X * X X - X * * X 1.60 X X - 1.75 X X X X X X X
PG X X * X X * X X * X X 999 X X 999 X X 999 X X 999
SA X X * * X X * X X 997 X X X X X X 950 X 942 X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.