Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Algoritmer och avancerade datastrukturer (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2014 HT2013
Anm.kod LNU-02296 LNU-P3321 LNU-00161 LNU-P0551 LNU-67011 LNU-68005 LNU-67040 LNU-68015 LNU-67008 LNU-68012 LNU-67055 LNU-67245 LNU-68045 LNU-60089
APAV X X X X X X X X X X X X X 41
APGR * X * X * X X X - X - X X X
BF - X X X X X X X X X X X X X
BI * X * X - X X X X X 14.71 X X X
BII - X X X - X X X - X - X X X
HP * X * X X X X X - X - X X X
PG X * X * X * X 999 X 999 X X 999 X
SA X * * * X X 999 X 965 X 966 969 X 991


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.