Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Arkitektur och byggnadsteknisk historia (Linnéuniversitetet)

Termin VT2019 VT2019 VT2018 VT2018 VT2017 VT2017 VT2016 VT2016 VT2015 VT2015 VT2014 VT2014
Anm.kod LNU-01228 LNU-P1970 LNU-67693 LNU-69280 LNU-67685 LNU-69246 LNU-67599 LNU-69214 LNU-67710 LNU-69213 LNU-67650 LNU-69020
APGR X X * X 165 X 23 X 165 X 165 X
BF X X X X X X X X - X - X
BI X X * X 11.60 X 16.69 X 16.20 X 15.71 X
BIEX X X X X - X 15.94 X - X X X
BII X X - X 14.90 X - X - X 13.10 X
HP X X * X 0.45 X 0.80 X 1.15 X 0.40 X
PG X * X * X 999 X 999 X 999 X 999
SA * * * X X 947 967 X - X - X
ÖS X X X X X X X X - X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.