Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 VT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 VT2014 HT2013 HT2013
Anm.kod LNU-03081 LNU-03082 LNU-01292 LNU-01293 LNU-00662 LNU-00664 LNU-47545 LNU-47546 LNU-47094 LNU-47095 LNU-47550 LNU-47551 LNU-47104 LNU-47105 LNU-47546 LNU-47547 LNU-47571 LNU-47068 LNU-47069 LNU-47558 LNU-47559 LNU-47071 LNU-47072 LNU-47522 LNU-47584 LNU-40032 LNU-40093
APAV * * * * * * * * * * 180 165 75 285 158 45 75 210 165 75 90 120 45 128 188 83 90
ÖS * X X X * X X X X * X X X X X X X X X X X X X X X X X
FT X * X * * X X X X * X 800 X X X X X X X X X X X X X X X
PG X X X X X X * * X X X X - 999 X 999 X 999 X X X X X X X X X
SA X * X * X * * X X X 979 970 991 - 953 978 967 - X 937 939 943 - 969 976 970 986
ÖS X X X X X X X X X X X X X - X X 999 X 999 X X X - X - 999 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.