Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Avancerade problem inom medieteknik (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013
Anm.kod LNU-02281 LNU-P3280 LNU-P3282 LNU-00247 LNU-P0219 LNU-P0224 LNU-67181 LNU-67182 LNU-68211 LNU-68218 LNU-67186 LNU-67187 LNU-68221 LNU-68222 LNU-67180 LNU-67238 LNU-68201 LNU-69289 LNU-67215 LNU-68278 LNU-60114 LNU-68236
APAV * X X * X X - * X X 180 212 X X 30 263 X X - X 173 X
PG X * * X * * X X * * X X 999 999 X X 999 - X 999 X 999
SA * X X * X X X * * * 999 X X X X 981 X X X X X 981
ÖS X X X X X X X X X X X X X X 999 X X X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.