Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Barnmorskeprogrammet (Linnéuniversitetet)

Termin HT2016 HT2016 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2015 HT2015 VT2014 VT2014 VT2014 VT2014
Anm.kod LNU-82003 LNU-82004 LNU-82005 LNU-82006 LNU-82006 LNU-82007 LNU-82008 LNU-82009 LNU-83000 LNU-83001 LNU-83002 LNU-83003
APAV 203 195 194 240 227 231 188 203 203 195 188 183
PG 999 X X X X 999 999 X X - X X
SA X X X X - - - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.