Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Brukspiano II (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015
Anm.kod LNU-02561 LNU-01656 LNU-00826 LNU-57504 LNU-57037 LNU-57517 LNU-57015 LNU-57514 LNU-57030 LNU-57562
APAV * * * * X X X X X X
APGR X X X X * 103 165 65 165 68
ÖS - * * * X X X X X X
BF X X X X X 4.00 X X 3.50 -
BI X X X X * 13.92 13.70 13.60 17.30 16.10
BIEX X X X X X X X - 15.57 -
BII X X X X - 16.30 - 18.75 19.20 15.68
HP X X X X * 0.90 1.15 0.40 1.25 0.85
SA * * * * * 969 985 966 966 960
ÖS X X X X X X 999 999 X 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.