Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för CAE / Träteknik Computer Aided Engineering (Linnéuniversitetet)

Termin VT2019 VT2019 VT2018 VT2018 VT2018 VT2017 VT2017 VT2017 VT2017 VT2016 VT2016 VT2016 VT2015 VT2015 VT2015 VT2014 VT2014 VT2012
Anm.kod LNU-P1984 LNU-P1985 LNU-67668 LNU-69255 LNU-69256 LNU-67650 LNU-67660 LNU-69209 LNU-69210 LNU-67590 LNU-69204 LNU-69205 LNU-67693 LNU-69202 LNU-69203 LNU-69241 LNU-69242 LNU-99012
APGR X X * X X 165 - X X 165 X X - X X X X X
BI X X * X X - 17.50 X X 10.64 X X 17.92 X X X X X
BII X X X X X X - X X - X X X X X X X X
HP X X * X X X - X X - X X - X X X X X
PG * * X * * X X 999 999 X 999 999 X 999 999 999 999 999
SA X X X X X X X X 987 X X X X X X X 967 X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.