Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Certifierat skogsbruk I (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2014
Anm.kod LNU-02144 LNU-P3892 LNU-00372 LNU-P1038 LNU-87006 LNU-88004 LNU-68303 LNU-68305 LNU-87013 LNU-68304 LNU-87004 LNU-87000 LNU-87001 LNU-88018
APAV * X * X * X X X 30 X X 65 58 X
APGR X X X X X X X X X X 120 X X X
ÖS - X X X * X X X X X X X X X
BI X X X X X X X X X X 17.76 X X X
BII X X X X X X X X X X 13.38 X X X
HP X X X X X X X X X X 0.80 X X X
PG X * X * X * 999 999 X 999 X X X 999
SA * * * * * X X X 989 959 969 942 942 X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.