Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 HT2018 HT2017 HT2016 HT2015 HT2014 HT2013
Anm.kod LNU-01231 LNU-41000 LNU-41000 LNU-41000 LNU-41000 LNU-41000 LNU-80004
ÖS X - - X X X X
AU * X X X X X X
BF - - - - - - -
BI 11.96 14.76 14.50 15.50 15.90 17.47 17.50
BIEX X X X 14.79 15.74 17.81 X
BII 13.85 12.80 14.79 14.73 14.90 16.30 15.60
FT X * * 700 800 600 797
HP * * 0.45 0.45 0.60 0.80 0.70
PG X * * X X 999 X
SA - - - - - - X
ÖS X X X - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.