Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Ekonomisk statistik I (Linnéuniversitetet)

Termin VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2017 VT2017 VT2016 VT2016 VT2015 VT2015 VT2014 VT2014 VT2014 VT2012 VT2012 VT2012
Anm.kod LNU-01022 LNU-01591 LNU-P1870 LNU-P1871 LNU-P1873 LNU-77573 LNU-77575 LNU-79061 LNU-79099 LNU-77579 LNU-77587 LNU-77556 LNU-77564 LNU-77577 LNU-77581 LNU-77519 LNU-77562 LNU-79014 LNU-61024 LNU-61026 LNU-99507
APGR * * X X X * * X X 153 35 95 41 8 135 165 92 X X 102 X
BF - X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X
BI - * X X X * * X X 20.10 17.00 18.80 20.00 16.20 14.80 19.50 16.40 X 16.60 18.96 X
BIEX X X X X X X X X X 19.32 - - 17.01 - - X X X X X X
BII - - X X X - * X X 14.90 11.42 15.75 17.71 17.22 13.40 16.96 16.58 X 14.38 11.77 X
BIV X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4.00 X X
HP * - X X X * * X X 1.15 0.70 0.55 0.85 0.85 0.50 1.25 0.65 X 0.60 0.30 X
PG X X * * * X X * * X X X X X X X X 999 X X 999
SA * X X * * * * * * - 996 960 - 980 - - 979 X 948 964 946


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.